طرح درآمد زایی 50/50

لینک تبلیغ رو کپی کن و در فضای مجازی به اشتراک بزار و یا در موردش تبلیغ کن یا مطلب بنوس

به ازای هر کلیکی که روی لینک تبلیغ می شود ، نصف (50 درصد ) قیمت کلیک ، برای شما (نمایش دهنده یا منتشر کننده) واریز خواهد شد

هر 2 ساعت درآمدت به حساب کاربریت (به صورت قابل برداشت) واریز میشه

هر روز می تونی حساب رو تسویه و درآمد رو به حساب های بانکیت واریز کنی

مثال :

فرض کنید تبلیغ دهنده ، 1000 کلیک به قیمت هر کلیک 200 تومان سفارش داده است ، حال شما  لینک این تبلیغ را در فضای مجازی منتشر می کنید 

فرض کنید 100 کلیک روی این تبلیغ انجام شود 

سهم شما از هر کلیک ، 50 درصد آن است یعنی 200 تومان تقسیم بر 2 برابر است با 100 تومان

 

حالا در آمد شما به شکل زیر حساب می شود:

درآمد = (قیمت هر کلیک / 2) * تعداد کلیک ها

100 * (200/ 2 ) = 10,000 تومان

 

همین حالا نمایش دهنده شو